RPP 1 Lembar Al-Quran Hadist MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019 K13 Revisi 2020 Kelas 1,2, 3, 4, 5, 6


RPP 1 Lembar Al-Quran Hadist MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019
Departemen Agama sudah menetapkan serangkaian Keputusan Menteri Agama( KMA). Salah satunya merupakan KMA No 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pembelajaran Agama Islam( PAI) serta Bahasa Arab Pada Madrasah. Regulasi terkini ini ialah pengganti dari peraturan sejenis tadinya, KMA No 165 Tahun 2013.

Tidak hanya menerbitkan KMA No 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI serta Bahasa Arab Pada Madrasah pula diterbitkan KMA No 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. KMA No 184 Tahun 2019 hendak mengambil alih KMA No 117 Tahun 2014.

Walaupun sudah tetapkan pada dini Mei 2019, namun Keputusan Menteri Agama ini tidak langsung diberlakukakan. Sebagaimana Mari Madrasah ikuti dari poin ketiga KMA tersebut disebutkan kalau kurikulum ini baru hendak dijalankan pada tahun pelajaran 2020/ 2021. Sehingga pada tahun pelajaran ini, 2019/ 2020, penyelenggaraan pembelajaran di madrasah masih memakai regulasi yang lama ialah KMA No 165 Tahun 2013.

KMA No 183 Tahun 2019

KMA No 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pembelajaran Agama Islam( PAI) serta Bahasa Arab Pada Madrasah mempunyai ruang lingkup, yang terdiri atas:
 • Kerangka Dasar Kurikulum PAI serta Bahasa Arab
 • Standar Kompetensi Lulusan serta Standar Isi PAI serta Bahasa Arab
 • Pendidikan PAI serta Bahasa Arab
 • Evaluasi PAI serta Bahasa Arab
 • Kompetensi Inti( KI) serta Kompetensi Dasar( KD) PAI serta bahasa Arab pada madrasah
Kesemuanya berlaku buat jenjang Madrasah Ibtidaiyah( MI), Madrasah Tsanawiyah( MTs), serta Madrasah Aliyah( MA).

Sebab muat bermacam perihal di atas, regulasi terpaut kurikulum PAI serta Bahasa Arab ini mempunyai lampiran yang lumayan tebal. Terhitung lampiran keputusan menteri ini menggapai 459 taman.

Walaupun Keputusan Menteri Agama No 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pembelajaran Agama Islam( PAI) serta Bahasa Arab Pada Madrasah ini baru diberlakukan pada tahun pelajaran 2020/ 2021, namun pastinya tiap pihak yang terpaut butuh menekuni lebih dini. Melaksanakan persiapan serta prediksi terhadap seluruh mungkin yang disebabkan oleh pergantian regulasi dari KMA No 165 tahun 2013 ke KMA No 183 Tahun 2019. Sehingga kala regulasi ini formal diberlakukan, seluruh pihak sudah siap.

Download file
 • RPP 1 lembar Al-Quran Hadist MI Kelas 1 Sesuai KMA 183 tahun 2019, Unduh File
 • RPP 1 lembar Al-Quran Hadist MI Kelas 2 Sesuai KMA 183 tahun 2019, Unduh File
 • RPP 1 lembar Al-Quran Hadist MI Kelas 3 Sesuai KMA 183 tahun 2019, Unduh File
 • RPP 1 lembar Al-Quran Hadist MI Kelas 4 Sesuai KMA 183 tahun 2019, Unduh File
 • RPP 1 lembar Al-Quran Hadist MI Kelas 5 Sesuai KMA 183 tahun 2019, Unduh File
 • RPP 1 lembar Al-Quran Hadist MI Kelas 6 Sesuai KMA 183 tahun 2019, Unduh File

No comments for "RPP 1 Lembar Al-Quran Hadist MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019 K13 Revisi 2020 Kelas 1,2, 3, 4, 5, 6"

bukti akreditasi lengkap